Hamuhamu01  2021/10/18 09:12

現在R1541勝敗分401勝567敗1分
最高R1582勝率0.414
id410743地域shizuoka